Gestolde liefdesverklaring.


Ooit verklaarde ik mijn liefde

door bloed te druppelen op eikenblaadjes

en ze te laten vliegen in de wind

tot de lucht rood kleurde.

Nu ken ik de mistral

en de techniek van de verschroeide aarde.

De boom is tot as vergaan, mijn bloed gestold.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.