Helden van Iran: Shahla Sherkat

Zoals verschenen in Charlie in februari 2015. Shahla Sherkat weigert zichzelf monddood te laten maken. Charlie gaat op zoek naar mensen die zich uitzonderlijk dapper, vooruitstrevend of kwetsbaar hebben getoond en nemen hen op in onze ere-galerij van Helden. In de nasleep van de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo, ging ik verbijsterd door